2013.06.07_Hong_Kong_Converse_FW2013_Press_Event_0011_HI-RES
2013.06.07_Hong_Kong_Converse_FW2013_Press_Event_0056_HI-RES
2013.06.07_Hong_Kong_Converse_FW2013_Press_Event_0205_HI-RES
2013.06.07_Hong_Kong_Converse_FW2013_Press_Event_0211_HI-RES
2013.06.07_Hong_Kong_Converse_FW2013_Press_Event_0218_HI-RES
2013.06.07_Hong_Kong_Converse_FW2013_Press_Event_0221_HI-RES
2013.06.07_Hong_Kong_Converse_FW2013_Press_Event_0138_HI-RES
2013.06.07_Hong_Kong_Converse_FW2013_Press_Event_0150_HI-RES
2013.06.07_Hong_Kong_Converse_FW2013_Press_Event_0166_HI-RES
2013.06.07_Hong_Kong_Converse_FW2013_Press_Event_0155_HI-RES
2013.06.07_Hong_Kong_Converse_FW2013_Press_Event_0183_HI-RES
2013.06.07_Hong_Kong_Converse_FW2013_Press_Event_0085_HI-RES
2013.06.07_Hong_Kong_Converse_FW2013_Press_Event_0242_HI-RES
2013.06.07_Hong_Kong_Converse_FW2013_Press_Event_0095_HI-RES
2013.06.07_Hong_Kong_Converse_FW2013_Press_Event_0102_HI-RES
2013.06.07_Hong_Kong_Converse_FW2013_Press_Event_0110_HI-RES

2013 CONVERSE FALL HOLIDAY APAC TRADESHOW

2013 CONVERSE FALL HOLIDAY APAC TRADESHOW IN HONG KONG CENTRAL

Photograrphy: Jonathan Leijonhufvud